Resevillkor

Resevillkor från och med 17 juni 2020

 

Anslutning

För anslutning till annan trafik än av Ybuss utsedd samarbetspartner ansvaras ej.

Bagage

Totala bagagevikten per betalande resenär är max 25 kg. Maximalt värde på bagaget får inte överstiga 15 % av ett prisbasbelopp (47 300 SEK för år 2020). Maximalt två (2) väskor per resenär får tas med i bussens lastutrymme. Se även villkor för Resgods. Ömtåligt bagage ska vara väl emballerat. Brandfarligt eller explosivt bagage får ej medföras. Observera att värdeföremål eller kontanter ej får förvaras i bussens lastutrymme.

Cyklar får ej medtagas, undantaget hopfällbar cykel i tillhörande cykelväska, som då räknas som en resväska. Skidor i skidfodral får medtagas och räknas som en resväska.

Ett (1) handbagage får tas med inne i bussen med max mått 40x30x20 cm. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid några utgångar.

Det är resenärens skyldighet att märka bagage med namn, adress och telefonnummer. Kontrollera noga vid avstigning att du har rätt bagage. Förlorat, skadat eller stulet bagage ersätts ej av Ybuss, vi hänvisar till resenärens egen försäkring. Undantaget då Ybuss har agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt samt i händelse av olycka. Passagerare har, i enlighet med tillämplig lag, rätt till ersättning för bagage som skadats eller förlorats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen.

Betalning på bussen

Endast förköpta biljetter via bokning ex. Ybuss egna kanaler eller samarbetspartners gäller. Ombordköp är ej möjligt. Färdbevis via Din Tur eller Länstrafiken Västerbotten gäller ej.

Biljett

Med ”biljett” menas det utskrivna dokumentet med tillhörande bokningsnummer alternativt bara själva bokningsnumret som t.ex. erhålls vid bokning på www.ybuss.se eller via Ybuss Kundtjänst samt verifikat som styrker rätten till eventuella rabatter. Resplusbiljett i utskrivet format eller som mobilbiljett accepteras ombord på Ybuss.

Färdbevis via Din Tur eller Länstrafiken Västerbotten gäller ej.

Biljetten skall sparas under hela resan, biljettkontroller förekommer regelbundet. Om en passagerare vid kontroll inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift på f.n. 800 kr ut. Detsamma gäller för passagerare som inte kan styrka sin rätt till rabatt.

Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats.

Bokning

Endast förköpta biljetter via bokning ex. Ybuss egna kanaler så som www.ybuss.se, Ybuss Kundtjänst på 0771-33 44 44 eller samarbetspartners gäller.

Bonussystem

För alla er som reser frekvent med Ybuss finns möjligheten att erhålla den 11:e enkelresan gratis. Det enda du behöver göra är att registrera dig som bonuskund på www.ybuss.se (via dator) och sedan boka och betala alla dina resor på ybuss.se eller via appen. Resa i samarbetspartners linjer och Just-Nu priser är ej bonusgrundande.

Bussar

Bekväma långfärdsbussar med fällbara säten gör resan behaglig. Bussarna är försedda med toalett, klimatanläggning samt säkerhetsbälten. Ibland kör vi med extrabussar på våra turer. Titta efter vår Ybuss-skylt i framrutan, eller i destinationsskylten ovanför framrutan, den garanterar dig att det är en buss i Ybuss trafik.

Djur

Det är ej tillåtet att ta med sällskapsdjur ombord på våra bussar. Undantaget är arbetshundar för till exempel synskadade.

Förseningar

När vår buss är försenad har passageraren rätt till kompensation enligt våra villkor om Restidsgaranti (se Restidsgaranti nedan).

Hantering av personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. När du köper en resa av Ybuss lämnar du uppgifter om dig själv. Köper du en resa åt någon annan, så lämnar du personuppgifter om den personen. Ybuss ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs om hur Ybuss hanterar personuppgifter, och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen genom att klicka på dataskyddspolicy

Hittegods

Om föremål och bagage glöms kvar kan passageraren kontakta vår samarbetspartner för Ybuss hittegods, Bussgods i Sundsvall. Kvarglömda effekter och bagage kan hämtas ut på plats eller skickas till mottagaren enligt Bussgods fraktrutiner. Ybuss och Bussgods ansvarar ej för eventuell frakt- och administrationskostnad i samband med återlämnandet av kvarglömda effekter och bagage. Bussgods Sundsvall kontaktas via email på hittegods.sundsvall@bussgods.se eller på telefonnummer 076-792 32 17 mån-fre mellan kl. 9.30-11.30.

Hjälp för resenärer med särskilda behov

Ybuss policy är att i största möjliga mån hjälpa alla kunder till en behaglig och trivsam resa. Om du har särskilda behov, exempelvis på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, nedsatt hörsel m.m. kan du kontakta Ybuss på 060-17 19 60. Kontakta Ybuss senast 7 dagar innan den aktuella resan ska äga rum för att vi tillsammans med dig ska kunna planera resan på bästa sätt. Vi har tyvärr inte möjlighet att uppfylla alla de behov som kan uppstå och kan därför inte garantera att resan alltid går att genomföra, men vi gör alltid vårt bästa.

Hållplatser

Ybuss stannar endast vid de hållplatser som finns angivna i tidtabellen. Det är inte tillåtet att kliva på och av på andra platser.

Information om trafikstörning

Ybuss informerar, via sms, om alla kända trafikstörningar som bedöms ge mer än 30 minuters försening.

Om- och Avbokningsskydd

Resa kan, mot en tilläggsavgift vid bokningstillfället, om- eller avbokas fram till bussens avgång. Tilläggsavgiften återbetalas ej. Om- och avbokningar kan endast göras direkt hos våra återförsäljare eller per telefon via Ybuss Kundtjänst. Vid avbokning av nattbuss på tider då vår Kundtjänst har stängt, kan avbokning istället göras nästkommande morgon via Kundtjänst på telefon. Om- och avbokningar kan ej göras via email.

Prissättning

Våra priser på resor styrs av tillgång och efterfrågan och vi tillämpar dynamisk prissättning. Detta innebär att priset kan variera.

Rabatt

Till studerande med giltigt kort från CSN, Studentkortet eller Mecenat (med eller utan SJ eller SAS logo) beviljas rabatt enligt gällande prislista. Rabatten gäller även internationella studenter med ISIC. Studentkort och legitimation uppvisas vid betalningstillfället samt ombord på bussen.

Rabatt lämnas även till barn/ungdom t.o.m. den dag de fyller 26 år. Ålder ska styrkas med legitimation.

Alla barn har rätt till eget säte. Barn reser gratis på eget säte t.o.m. den dag de fyller 2 år. Obligatorisk bokning. Barn som fyllt 2 år reser till ungdomspris. Ybuss tar inte särskilt ansvar för barn som reser utan målsman.

Reklamation

En reklamation rekommenderas att ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas in via Reklamationsformuläret under fliken Kundservice på ybuss.se eller i appen. En reklamation kan skickas in för behandling upp till två (2) månader efter resans avslut. Reklamationen kan komma att behöva kompletteras med kvitton.

Resgods

Resgods (det som överstiger 2 resväskor + handbagage) samt Fraktgods medtages i mån av utrymme enligt särskild taxa. Skrymmande gods som har stor volym eller stora mått, hanteras ej. Kontakta alltid Ybuss på 0771-33 44 44 innan du önskar ta med/skicka gods. Gods ska hämtas av mottagaren vid bussen vid ankomst till avsedd hållplats.

Restidsgaranti

Restidsgarantin gäller vid försening med mer än 50 minuter beroende på fel på buss eller brister i planeringen eller annat fel som Ybuss direkt kan påverka. Den gäller inte vid försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse, problem vid busstationer eller annan yttre omständighet eller vid försening som beror på annan extern händelse som Ybuss inte kan påverka. Vid de tillfällen restidsgarantin träder in, enligt villkoren ovan, ersätts kunden med en (1) fri enkel resa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället. Är förseningen mer än två timmar ersätts kunden med två (2) fria enkelresor motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället.

Observera att Ybuss åtagande gäller till ankomstorten i vår egen trafik (gäller inte då kunden köpt en resa med en annan trafikutövare). En reklamation rekommenderas att ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas in via Reklamationsformuläret under fliken Kundservice på ybuss.se

Större helger

Inför större helger utvecklar vi ofta vår tidtabell ytterligare för att den bättre ska passa våra kunder. Besök gärna din återförsäljare, ybuss.se eller kontakta Ybuss Kundtjänst för information om den senaste tidtabellen.

Trivsel ombord

Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Mobiltelefon och andra mobila enheter får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till medresenärerna. På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Vänligen respektera detta. Chauffören har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet ombord.

Tvistlösning

I händelse av tvist vill vi uppmärksamma förekomsten av EU:s onlineplattform för tvistlösning https://ec.europa.eu/consumers/odr. Detta i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister.