Resevillkor

Kundservice

Anslutning

Vid resa bokad via Ybuss kanaler gäller Ybuss åtagande till ankomstorten i vår egen trafik. Anslutning med annan trafikaktör, eller anslutande båt- eller flygresa, ingår inte i vårt ansvar.

Vid resa med Resplus-biljett se aktuella villkor på Resplus för resenärer 


Bagage - inkl. tillägg som extra väska, hopfällbar cykel, skidor i fodral och golfbag

Maximalt två (2) resväskor per resenär får tas med i bussens lastutrymme (maxmått 80x50x35 cm, maxvikt 20 kg). Skrymmande bagage som har stor volym eller stora mått, hanteras ej. 

Ett (1) handbagage får tas med inne i bussen med max mått 40x30x20 cm. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid några utgångar.

Maximalt värde på bagaget får inte överstiga 15 % av rådande prisbasbelopp. Ömtåligt bagage ska vara väl emballerat. Brandfarligt eller explosivt bagage får ej medföras. Observera att värdeföremål eller kontanter ej får förvaras i bussens lastutrymme.

 

Tilläggsbagage

Extra resväska, utöver de två (2) som ingår, räkas som ett tillägg enligt rådande prislista liksom skidor i skidfodral och golfbag. Cyklar får ej medtagas, undantaget hopfällbar cykel i tillhörande cykelväska, som då räknas som ett tillägg enligt rådande prislista. 

Det är resenärens skyldighet att märka bagage med namn, adress och telefonnummer. Kontrollera noga vid avstigning att du har rätt bagage. Förlorat, skadat eller stulet bagage ersätts ej av Ybuss, vi hänvisar till resenärens egen försäkring. Undantaget då Ybuss har agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt samt i händelse av olycka. Passagerare har, i enlighet med tillämplig lag, rätt till ersättning för bagage som skadats eller förlorats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen.

Barn

Barn reser kostnadsfritt till den dag de fyller 2 år. Obligatorisk bokning av säte gäller och bokas på ybuss.se. Barn 3-11 år reser till rabatterat pris enligt rådande prislista.

Ensamåkande barn: Vårdnadshavare ansvarar för att barnet klarar sig själv ombord, även vid oförutsedda händelser som kan ske. Ybuss har inte möjlighet att erbjuda extra tillsyn eller ta särskilt ansvar för ensamåkande barn.

Barnvagn

Vid resa med barn får barnvagn medtagas, hopfälld i bussens bagageutrymme. Barnvagnen räknas som en resväska eller kan läggas till som tilläggsbagage i bokningen. 

 

Betalning på bussen

Vid betalning på bussen reser du enligt rådande prislista för ombordbetalning. Ybuss är kontantfri, betalning ombord kan göras med betalkort. På Ybuss/linje 100, sträckan Sundsvall-Umeå samt Ybuss/linje 98 Sundsvall- Sollefteå gäller platsgaranti, och du är alltid garanterad plats. I det övriga linjenätet reser du i mån av plats om du väljer att betala din biljett ombord.

Bilbarnstol

Barn reser gratis på eget säte t.o.m. den dag de fyller 2 år. Barn 3-11 år reser med rabatt enligt rådande prislista. Obligatorisk bokning av säte. Ybuss har ej möjlighet att förse resenärer med bilbarnstol/kudde utan det är förälder/målsmans ansvar. 

Biljett

Med ”biljett” menas det dokument med tillhörande biljettnummer och QR-kod som erhålls vid bokning på www.ybuss.se eller hos en Återförsäljare samt verifikat som styrker rätten till eventuella rabatter. Biljett skickas via epost och sms. Resplusbiljett i utskrivet format eller som mobilbiljett accepteras ombord på Ybuss.

Färdbevis Västernorrlands län
På Ybuss/linje 100, sträckan Sundsvall-Umeå, samt Ybuss/linje 98 Sundsvall- Sollefteå, gäller även Din Turs Enkelbiljett (dock ej köp i Din Turs app), Periodkort, Reskort med reskassa, Färdtjänstkort och Företagskort.

Färdbevis Västerbottens län
På Ybuss/linje 100, sträckan Sundsvall-Umeå gäller också Västerbottens Länstrafiks Periodkort, Enkelbiljett, Reskort med reskassa, Reskort (mot faktura) och Företagskort.
I båda länen gäller Norrlandsresan. Övergångsbiljetter, Rabattkort, Seniorkort gäller ej. Skolkort är endast giltiga i Västerbottens län, ej i Västernorrlands län.
Köp och laddning av Din Turs/Västerbottens Länstrafiks reskort sker på Din Turs/ Västerbottens Länstrafiks försäljningsställen.

Biljetten skall sparas under hela resan, biljettkontroller förekommer regelbundet. Om en passagerare vid kontroll inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift på f.n. 1500 kr ut. Detsamma gäller för passagerare som inte kan styrka sin rätt till rabatt.

Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats.

Bokning

Bokning via Ybuss garanterar plats. På Ybuss/linje 100, sträckan Sundsvall-Umeå samt Ybuss/linje 98 Sundsvall- Sollefteå, gäller platsgaranti och du är garanterad plats om du väljer att gå direkt till bussen med betalkort eller förköpt färdbevis.

Bonusprogram

För alla er som reser frekvent med Ybuss finns möjligheten att samla poäng som kan användas vid betalning av nya resor via webbsidan. Endast fysisk person som har fyllt 15 år får bli medlem i bonusprogrammet. Medlemskapet är kostnadsfritt och är personligt.

Genom att registrera dig på Mitt konto och därefter Logga in på ybuss.se när du bokar samlar du poäng på både resor och tilläggstjänsten Extra bagage. Biljett som köps utan att man är inloggad på sitt medlemskonto, är inte möjlig att efterregistrera. Intjänade poäng omvandlas per automatik till ett tillgodosaldo. Detta sker den 1:e varje kalendermånad baserat på köpta/genomförda resor för månaden innan. 

Du får 1 poäng för varje 10-krona (SEK) du betalar. Poängen samlas varje månad ihop till en voucher, som sedan kan användas som betalning vid nästa köp eller användas vid ett senare köp. 1 poäng i vouchern är värd 1 krona (SEK).

Vouchern gäller i 360 dagar. För att erhålla värdet måste bokning ske innan giltighetstiden gått ut. 

Poäng och saldo är personliga och kan inte flyttas till annan medlem. Däremot kan medlem välja att köpa biljett till annan som vill resa och på så sätt samla bonus. Poäng har inget ekonomiskt värde i sig, utan genererar ett saldo enligt formeln ovan. Poäng kan inte omvandlas till saldo manuellt, utan görs endast genom automatisk avstämning. Intjänat saldo utbetalas inte i form av kontanter.

En resa köpt med tillgodohavande sker under samma villkor som en ordinarie resa ex. avseende restidsgaranti. 

Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel på ybuss.se, via e-post, brev och sms.

Medlemskapet kan inte säljas, överlåtas, ärvas eller lösas in mot kontanter. Kontohavare ansvarar för de köp och avgifter som debiteras medlemskapet, oavsett vad som föranlett debitering.

Förlorat lösenord erhålls på nytt via e-post genom att e-postadressen anges i fältet för ”glömt lösenord”. 

Ybuss förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i medlemskapet. Förändringar meddelas på www.ybuss.se

Avtalet gäller tills vidare.

Bussar

Bekväma långfärdsbussar med fällbara säten gör resan behaglig. Bussarna är försedda med toalett, klimatanläggning samt säkerhetsbälten. Ibland kör vi med extrabussar på våra turer. Titta efter vår Ybuss-skylt i framrutan, eller i destinationsskylten ovanför framrutan, den garanterar dig att det är en buss i Ybuss trafik.

Cykel

Cyklar får ej medtagas, undantaget hopfällbar cykel i tillhörande cykelväska, som då räknas som ett tilläggsbagage enligt rådande prislista (se även Bagage).

Djur

Det är ej tillåtet att ta med djur ombord på våra bussar. Undantaget är assistanshund/ledarhund.

Förseningar

När vår buss är försenad har passageraren rätt till kompensation enligt våra villkor om Restidsgaranti (se Restidsgaranti nedan).

Hantering av personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. När du köper en resa av Ybuss lämnar du uppgifter om dig själv. Köper du en resa åt någon annan, så lämnar du personuppgifter om den personen. Ybuss ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs om hur Ybuss hanterar personuppgifter, och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen genom att klicka på dataskyddspolicy

Hittegods

Om föremål och bagage glöms kvar kan passageraren kontakta Ybuss Kundtjänst på 0771-33 44 44 eller info@ybuss.se.

Hjälp för resenärer med särskilda behov

Ybuss policy är att i största möjliga mån hjälpa alla kunder till en behaglig och trivsam resa. Om du har särskilda behov, exempelvis på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, nedsatt hörsel m.m. kan du kontakta Ybuss på 0771-33 44 44. Kontakta Ybuss senast 7 dagar innan den aktuella resan ska äga rum för att vi tillsammans med dig ska kunna planera resan på bästa sätt. Vi har tyvärr inte möjlighet att uppfylla alla de behov som kan uppstå och kan därför inte garantera att resan alltid går att genomföra, men vi gör alltid vårt bästa.

Hållplatser

Ybuss stannar endast vid de hållplatser som finns angivna i tidtabellen. Det är inte tillåtet att kliva på och av på andra platser.

Information om trafikstörning

Ybuss informerar, via sms eller epost, om alla kända trafikstörningar som bedöms ge mer än 30 minuters försening.

Om- och Avbokningsskydd

Resa kan, mot en tilläggsavgift vid bokningstillfället, om- eller avbokas fram till bussens avgång. Ombokning gäller ändrad dag och/eller tid. Tilläggsavgiften återbetalas ej. Utan om- och avbokningsskyddet kan resan avbokas men ej återbetalas. Vid ombokning utan om- och avbokningsskydd utgår en avgift om 100 kr. Ombokning utan om- och avbokningsskydd hanteras via ybuss.se

Med om- och avbokningsskyddet kan resan ombokas en gång och avbokas/återbetalas därefter. 

Om- och avbokningar kan göras via vår webbsida/Hantera bokning, via ditt konto på Mina Sidor eller per telefon via Ybuss Kundtjänst. Om- och avbokningar kan ej göras via epost eller ombord på bussen.

En återbetalning kan ta upp till 4 bankdagar efter avbokning.

Vid avbokning återsätts vouchervärde endast inom voucherns giltighetstid och vid bokning med om- och avbokningsskydd. 

Prissättning

Våra priser på resor styrs av tillgång och efterfrågan och vi tillämpar dynamisk prissättning. Detta innebär att priset kan variera.

Rabatt

Kategorierna Senior 65 +, Ungdom 12-26 år, Student, Barn 3-11 år samt Spädbarn beviljas rabatt enligt gällande prislista. Samtliga rabattkategorier utom Student baseras på ålder.

Studerande med giltigt kort från CSN, Studentkortet eller Mecenat (med eller utan SJ eller SAS logo) beviljas rabatt enligt gällande prislista. Rabatten gäller även internationella studenter med ISIC. Studentkort och legitimation uppvisas vid betalningstillfället samt ombord på bussen.

Rabatt lämnas till Barn t.o.m. den dag de fyller 12 år och till Ungdom t.o.m. den dag de fyller 27 år. Ålder för ungdom ska styrkas med legitimation.

Alla barn har rätt till eget säte. Barn reser gratis på eget säte t.o.m. den dag de fyller 2 år. Obligatorisk bokning. Ybuss tar inte särskilt ansvar för barn som reser utan målsman.

Reklamation

En reklamation rekommenderas att ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas in via Reklamation under fliken Kundservice på ybuss.se. En reklamation kan skickas in för behandling upp till två (2) månader efter resans avslut. Reklamationen kan komma att behöva kompletteras med kvitton.

Resgods

Resgods (det som överstiger 2 resväskor + handbagage) medtages i mån av utrymme enligt särskild taxa. Kontakta alltid Ybuss på mejl info@ybuss.se innan bokning om du önskar ta med gods som inte ingår som Tilläggstjänst i bokningen på ybuss.se. Skrymmande resgods som har stor volym eller stora mått, hanteras ej. 

Restidsgaranti

Restidsgarantin gäller vid försening med mer än 50 minuter beroende på fel på buss eller brister i planeringen eller annat fel som Ybuss direkt kan påverka. Den gäller inte vid försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse, problem vid busstationer eller annan yttre omständighet eller vid försening som beror på annan extern händelse som Ybuss inte kan påverka.

Vid de tillfällen restidsgarantin träder in, enligt villkoren ovan, ersätts kunden med en (1) voucher/tillgodohavande motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället. Är förseningen mer än 120 minuter ersätts kunden med en (1) voucher/tillgodohavande motsvarande två (2) resor av den resa som gällde vid förseningstillfället. 

Enligt busspassagerarförordningen har du rätt att avstå resan och få pengarna tillbaka om din resa är mer än 120 minuter försenad från din startort. 

Observera att vid resa bokad via Ybuss kanaler gäller Ybuss åtagande till ankomstorten i vår egen trafik. Anslutning med annan trafikaktör, eller anslutande båt- eller flygresa, ingår inte i vårt ansvar.

Vid resa med Resplus-biljett se aktuella villkor på Resplus för resenärer 

En reklamation rekommenderas att ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas in via Reklamation under fliken Kundservice på ybuss.se.

Större helger

Inför större helger utvecklar vi ofta vår tidtabell ytterligare för att den bättre ska passa våra kunder. Besök gärna ybuss.se eller kontakta Ybuss Kundtjänst för information om den senaste tidtabellen.

Trivsel ombord

Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Tänk på att visa hänsyn till medresenärerna vid användning av mobiltelefon och andra mobila enheter. På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Vänligen respektera detta. Chauffören har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet ombord.

Tvistlösning

I händelse av tvist vill vi uppmärksamma förekomsten av EU:s onlineplattform för tvistlösning https://ec.europa.eu/consumers/odr. Detta i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister.