Hittegods

Om föremål och bagage glöms kvar kan du som resenär kontakta vår samarbetspartner för Ybuss hittegods, Bussgods i Sundsvall. Enligt vår hittegodsrutin lämnas upphittade föremål in till Bussgods depå i Sundsvall. Med anledning av att våra bussar ibland går i annan trafik kan det ta några dagar innan ett upphittat föremål lämnas in till Bussgods.

Kvarglömda effekter och bagage kan hämtas ut på plats eller skickas till mottagaren enligt Bussgods fraktrutiner. Ybuss och Bussgods ansvarar ej för eventuell frakt- och administrationskostnad i samband med återlämnandet av kvarglömda effekter och bagage.

Bussgods Sundsvall kontaktas via email på hittegods.sundsvall@bussgods.se  eller på telefonnummer  076-792 32 17  mån-fre mellan kl. 9.30-11.30. För enklare hantering rekommenderar vi att du mailar in din förfrågan.