Destinationer

Här hittar du Ybuss linjenät och namnen på alla våra ordinarie hållplatser.

Observera! Under sommaren, 17 juni -23 augusti, körs trafiken i mindre skala efter en paus på grund av rådande pandemi. Under denna period trafikeras ej hållplatser på sträckan Sollefteå-Hälledal. Vi utvärderar situationen löpande i syfte att åter trafikera dessa hållplatser. Hållplats Upplands Väsby kan för närvarande ej trafikeras pga vägombyggnation. 

Ny hållplats i Uppsala är Uppsala, Gränby (Takpannegatan, utanför City Gross). Hållplatsen på Hjalmar Brantingsgatan utgår tills vidare. 

Om du vill veta mer om ett speciellt hållplatsläge klicka här för hållplatsbeskrivning

Alla Ybuss resor är märkta med Bra Miljöval.

 

ORDINARIE LINJENÄT