Om Ybuss

ybussfinbildWebbsidaOmybuss

Ybuss är ett tjänstebolag som har bedrivit busstrafik sedan 70-talet. Kärnverksamheten är expressbussresor mellan en mängd orter efter Norrlandskusten samt ner mot Stockholm. Företaget ägs av Byberg och Nordin AB och Westin Buss AB. Till en början var det endast trafik vid veckoslut som bedrevs. Detta har succesivt utvecklats och idag har Ybuss dagliga avgångar bland annat från Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall till Stockholm och tillbaka. Ybuss angör även större och mindre mellanliggande orter på dessa sträckor.

Den 4 september 2011 ersatte Ybuss Västernorrlands Länstrafiks ( Din Turs)  Linje 100 på sträckan Sundsvall-Umeå samt började köra linje 98 på sträckan Sundsvall-Sollefteå. Genom detta samarbete finns Ybuss Linje 100 och 98 idag med i flera av Din Turs informationskanaler.  Ybuss accepterar också flertalet av Din Turs färdbevis ombord på dessa sträckor.

Vi har sedan många år ett samarbete med Swebus, vilket innebär att du kan köpa bussresor som kombinerar sträckor i norra och södra Sverige hos oss.

Ybuss säljer biljetter via de egna kanalerna ybuss.se,Ybuss mobilapp ( iOS och Android), Kundtjänst på telefon samt via Återförsäljare. Du kan också köpa Ybussbiljett hos Swebus. Det går även att köpa biljett ombord på bussen. Ybuss ingår i det stora samarbetet Resplus och Ybuss resor kan därmed även köpas via www.sj.se.

Ybuss erbjuder:

Resor i bussar med hög komfort
Bälten på samtliga platser
Wi-Fi och eluttag på ordinarie bussar
Bokning eller ombordbetalning
Om- och avbokningsskydd
Ett stort utbud av avgångar, alla dagar i veckan
Restidsgaranti (se under Resevillkor)
Studerande- Barn- och Ungdomsrabatt
Rabatterade priser genom priskategorierna Röd avgång och Just Nu
Kombinationsresor med Swebus
Resor märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning  Bra Miljöval

Välkommen ombord!

Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundernas krav och företagets egna resurser och förutsättningar verka för att minimera miljöbelastningen från vår verksamhet.

För att uppnå detta ska vi ständigt sträva efter:

 • Att livsmiljön sätts i centrum
 • Att följa forsknings-och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas.
 • Att hålla oss informerade om och i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
 • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.
 • Att kontinuerligt utbilda och informera all personal för att de ska kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.
 • Att bevara naturen genom att medverka till hushållning med resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsamma om miljön.
 • Att ta hänsyn till miljöbelastningen i varje enskilt beslut , på alla nivåer.
 • Att göra upphandling av varor och tjänster på sådant sätt att leverantörerna stimuleras till att vara miljömedvetna i alla led.
 • Att låta våra insatser styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat.
 • Att föra en öppen dialog med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter om verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöpolicyn antogs 2011-12-01.

Länkar

Byberg-Nordin Buss

Westin Buss

Din Tur

Swebus