Om Ybuss

Ybuss återgår till paus av trafiken fr.o.m. 7 september 2020

Rådande coronasituation fortsätter att påverka efterfrågan av Ybuss resor. Därför pausar vi återigen trafiken från och med måndag den 7 september 2020. Situationen utvärderas i slutet av november inför julperioden. Aktuell information hittar du här på ybuss.se

 

Ybuss är ett expressbussbolag som bedrivit trafik efter Norrlandskusten ner mot Stockholm sedan 1970-talet. Företaget ägs av Byberg och Nordin AB och Westin Buss AB. Vi avgår dagligen från exempelvis Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn ner till Stockholm och tillbaka. Vi trafikerar även flera mellanliggande orter på dessa sträckor. I vårt linjenät finns närmare 40 destinationer och våra hållplatser finns i såväl större städer som i mindre orter.

För att skapa tillgänglighet och stärka vår service arbetar vi med både egna och externa kanaler för köp av biljetter. Ybuss biljetter kan köpas via vår webbsida www.ybuss.se, app, Kundtjänst på telefon 0771-33 44 44 eller hos en av våra återförsäljare.

Våra resor kan även köpas via www.sj.se genom det stora kollektivtrafiksamarbetet Resplus. Sedan 2011 ingår linje 100 ( Umeå- Sundsvall ) och linje 98 ( Sollefteå- Sundsvall) i Ybuss linjenät i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ( www.dintur.se ). Genom detta samarbete finns våra resor med i Din Turs informationskanaler och vi accepterar flertalet av Din Turs färdbevis.
Sedan den 1 oktober 2018 säljs våra resor även i FlixBus (tidigare Swebus)  app och på www.flixbus.se

Ybuss erbjuder:

Resor i bussar med hög komfort
Bälten på samtliga platser
WC ombord
Wi-Fi och eluttag på ordinarie bussar
Resor märkta med Bra Miljöval
Ett stort utbud av avgångar, alla dagar i veckan

Bokning eller ombordbetalning
Bokningsapp via App Store/Google Play
Kundtjänst via telefon
Om- och avbokningsskydd

Restidsgaranti (se under Resevillkor)
Studerande- Barn- och Ungdomsrabatt
Rabatterade priser genom priskategorierna Röd avgång och Just Nu

Resor med Din Turs färdbevis (se under Resevillkor)
Resor med Resplusbiljett

Välkommen ombord!

 

Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundernas krav och företagets egna resurser och förutsättningar verka för att minimera miljöbelastningen från vår verksamhet.

För att uppnå detta ska vi ständigt sträva efter:

 • Att livsmiljön sätts i centrum
 • Att följa forsknings-och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas.
 • Att hålla oss informerade om och i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
 • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.
 • Att kontinuerligt utbilda och informera all personal för att de ska kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.
 • Att bevara naturen genom att medverka till hushållning med resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsamma om miljön.
 • Att ta hänsyn till miljöbelastningen i varje enskilt beslut , på alla nivåer.
 • Att göra upphandling av varor och tjänster på sådant sätt att leverantörerna stimuleras till att vara miljömedvetna i alla led.
 • Att låta våra insatser styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat.
 • Att föra en öppen dialog med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter om verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöpolicyn antogs 2011-12-01.

Länkar

Byberg & Nordin

Westin Buss

Din Tur

Resplus

Flixbus