Reklamationer

Kundservice

Reklamationer

Om du önskar reklamera din resa vänligen maila oss på reklamation@ybuss.se och beskriv vad som hänt, vilken sträcka du rest samt uppge ditt bokningsnummer. Bifoga även eventuella kvitton/underlag. Reklamationen rekommenderas att vara oss tillhanda senast 14 dagar efter resdagen. Vi utreder ärendet och återkommer till dig senast inom 4 veckor.

Var god beskriv kortfattat vad som hänt.