Hur går bussen i sommar?

I samband med att restriktioner kring inrikesresor släppts och efterfrågan har ökat så rullar nu vår sommartrafik, inledningsvis i en mindre skala. Vi har daglig trafik med två södergående turer och två norrgående, via ett flertal orter efter Norrlandskusten.

Nattbussen går sträckan Umeå-Stockholm och en dagtur trafikerar sträckan Sundsvall/Timrå – Stockholm. Från Stockholm går en morgontur mot Umeå och en dagtur mot Sundsvall/Timrå. För att se aktuell tidtabell klicka här

Under denna period trafikeras ej hpl Arlanda eller hållplatser på sträckan Sollefteå-Hälledal. Vi utvärderar situationen löpande i syfte att åter trafikera dessa hållplatser.

Välkommen ombord!