Hpl Upplands Väsby, Umeå sjukhus & Umeå Ålidhöjd - endast avstigande

Nyheter

Hpl Upplands Väsby, Umeå sjukhus & Umeå Ålidhöjd - endast avstigande

Av tidsskäl gäller hållplats Upplands Väsby endast för avstigande. För påstigning hänvisar vi istället till Stockholm alternativ Arlanda. Även Umeå sjukhus och Umeå Ålidhöjd gäller för endast avstigande och där hänvisar vi till Umeå Busstation vid avresa från Umeå.